Wybrane publikacje

Celem artykułu jest analiza skutków ekonomicznych obniżenia podatku PIT poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku do poziomu dwunastokrotności minimum egzystencji w jednoosobowym gospodarstwie pracowniczym. Skutki te mogą być trojakie. Po pierwsze, taka reforma powoduje zmniejszenie dochodów państwa z tytułu podatku PIT. Po drugie, zwiększają się dochody państwa z tytułu podatku VAT. Po trzecie, rosnąca konsumpcja zwiększa produkcję krajową, a co za tym idzie zwiększa całkowite dochody budżetowe, co może obniżyć relację długu publicznego do PKB. Krótkookresowej analizy dwóch pierwszych efektów dokonano wykorzystując obliczenia realnej wielkości podatku VAT oraz liczby płatników i poziomu dochodów budżetowych z tytułu podatku PIT. Do oszacowania trzeciego efektu wykorzystano postkeynesowski model makroekonomiczny typu SFC (Stock-Flow Consistent model). Wyniki badań wskazują, iż krótkookresowe skutki reformy powodują zmniejszenie dochodów budżetowych o ok. 3,1% zwiększając deficyt budżetowy o 19,1% (dane za 2013 r.). W dłuższym okresie natomiast, zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowodowałoby wzrost konsumpcji i oszczędności, a w rezultacie przyczyniłoby się do wzrostu PKB. Zwiększyłyby się również dochody ludności dzięki efektom mnożnikowym. Wzrósłby co prawda deficyt budżetowy, ale relacja długu publicznego do PKB byłaby malejąca. Proponowane zmiany nie tworzą więc ryzyka przekroczenia progów konstytucyjnych tego wskaźnika, co mogłaby sugerować analiza krótkookresowa.
W: Gospodarka Narodowa

Najnowsze publikacje

Moje projekty

Finansowanie partii politycznych

Graficzna interaktywna prezentacja dochodów partii politycznych w Polsce w 2016 r.

Blog

Prowadzę bloga, gdzie poruszam różne zagadnienia związane z polityką ekonomiczną.

Bilanse sektorowe

Projekt pokazuje, że nie da się uniknąć długu publicznego.

Dydaktyka

W semestrze zimowym prowadzę następujące kursy:

  • International Political Relations
  • European Financial Markets

A semestrze letnim:

  • Międzynarodowe Porównania Gospodarcze
  • International Economic Comparisons
  • European Financial Markets
  • Makrootoczenie Rynków Finansowych

Kontakt

  • 71 36 80 365
  • Budynek B Pokój 106, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
  • Konsultacje odbywają się w środy w godz. 11.30-13.00